Stringio

Female Liên

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: Tiếng Việt, English


Very normal ;))

Work and Education:

  • Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển - Cà Mau
  • THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển · Cựu học sinh · present to present
  • HUFLIT · Class of 2016
  • THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển · Class of 2012

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.