Stringio

Female Windy

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: Tiếng Việt, 中文, English


Work and Education:

  • THPT Hùng Vương · Class of 2012
  • Hùng Vương Highschool
  • Hong Bang University International (HBUI) - Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.