Stringio

Female Arale

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: Tiếng Việt, English


Work and Education:

  • Arale Le shop · Arale Le shop · present to present · Chuyên buôn bán áo quần nam nữ Nhận đặt Áo Lớp,Áo Nhóm,Đồng Phục.... Nhận đặt vẽ áo...
  • Nguyễn Chí Thanh
  • THCS Trường Chinh
  • Nguyễn Chí Thanh Highschool
  • Hutech
  • HUTECH - University of Technology

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.