Stringio

Female Sky

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified
Phone_verified

Profile

Language: Tiếng Việt, English


someday, U will know me... ^^

Work and Education:

  • Cty TNHH Thiết kế xây dựng và phát triển đo thị Sài Gòn · Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Vietnam · present to present
  • FBE Vietnam · Jan 2009 to Jan 2012
  • Gameforge
  • Thanh Da
  • Van Lang University

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.