Stringio

Male Quang Thinh

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language:


Mình là Sunbae

Work and Education:

  • Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
  • Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
  • Post and Telecommunication Institute of Technology

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.