Stringio

Female Ti

Go Vap, Hồ Chí Minh, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: English, Français, Tiếng Việt


thik chơi với ai thì chọc người đó. mà khi đã ghét r thì đừng hòng tui nói chiện

Work and Education:

  • ĐH Văn Lang · Class of 2013
  • THPT Nguyên Văn Trỗi
  • Nguyen Van Troi - Nha Trang
  • Nguyễn Văn Trỗi

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.