Stringio

Male TN

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified
Phone_verified

Profile

Language: English


Work and Education:

  • Motel 7 · Tutor/Receptionist · Dec 2011 to present
  • THPT Bình Phú (Quận 6) · Class of 2009
  • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Tp. Hồ Chí Minh

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.