Stringio

Female Đậu

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language:


♥ Người như em, không phải không yêu ai, chỉ là vì người mà Thượng đế sắp đặt để sống cùng em trọn đời chưa xuất hiện thôi.
♥ Người như em, không có chân dài, eo thon, nhưng em hài lòng với những gì Thượng đế ban cho, rồi sẽ có người yêu em vì em là chính em có đúng không?
♥ Người ta nói, người như em, khó có người yêu lắm, gì đâu mà khó chịu, đủng đẳng, kênh kiệu quá, ai mà yêu nổi, đúng không nhỉ? :)

Work and Education:

  • Trường Đại học Tài chính - Marketing

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.