Stringio

Female Phuong

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language:


Ai muốn đi du học, hoặc du học tại chỗ, chương trình chất lượng, thì liên hệ mình: Mình làm việc tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM - Trung tâm Đào tạo Quốc tế.

Ai muốn mua hoa tươi thì liên hệ mình: mình làm việc tại shop hoa tươi fionaflorist.com

Ai muốn rủ mình đi ăn thì cứ liên hệ, mình thích ăn đủ thứ, và không biết ngại đâu!

Thanks ^_^


Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.