Stringio

Female Truc

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: Tiếng Việt, English


Đơn giản là tốt nhất

Work and Education:

  • 2010-2011 Harvey Nash VN · present to present
  • Đại học Mở TPHCM · Class of 2012
  • THPT Tân Bình · Class of 2007

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.