Stringio

Female Lu

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language:


___♥♥♥_______♥♥♥___ __♥_____♥_♥_____♥__ __♥______♥______♥__ ___♥_____♥_____♥___ _____♥_______♥_____ _______♥___♥_______ _________♥_________

Work and Education:

  • Cao Đẳng Kinh tế đối ngoại · Class of 2012
  • Trung Học Thực Hành Đại Học Sư Phạm
  • COFER

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.