Stringio

Female Phonl

Fb_verified
Phone_verified

Profile

Language: Tiếng Việt, English


Let time answer!

Để lại mes trước khi add, và đừng add fây mình chỉ vì mình là abcdxyz của ai đó, chỉ vì tò mò, để rồi ngày ngày ngồi dòm chứ không hề là bạn bè của nhau :D

Work and Education:

  • Sale 4Share · Organizer · Aug 2012 to present · Sale, Online Marketing & Event
  • 2! Magazine · Freelancer · Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Vietnam · Aug 2010 to present · Writer, Sales, Event,...
  • SunMerry · Online Marketing · Ho Chi Minh City, Vietnam · Jan 2013 to Feb 2013
  • The Burger Corner · Freelancer · Nov 2012 to Feb 2013 · Marketing, PR and event
  • Ho Chi Minh City University of Social Sciences and Humanities · The executive board of the EF's Student Union · Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Vietnam · Oct 2010 to Oct 2012
  • Áo Xanh Family · Jan 2008 to Jan 2010
  • Ho Chi Minh City University of Social Sciences and Humanities · Class of 2014
  • Le Hong Phong High School · Class of 2010
  • THCS Nguyễn Văn Tố · Class of 2007
  • Đội kịch TOP ACT SHOW

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.