Open-uri20130606-18394-1s3dmjj?1370471709

Male สันติ

Amphoe Mueang Samut Prakan

Fb_verified

Profile

Language:


บทการให้สัมภาษณ์ของ คุณสันติ พรหมศร กรรมการผู้จัดการ บจก. เอส.ที.ไรซิ่ง
เสาร์ที่ 28 เมษายน 2555 เวลา 18.00-19.00 น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ความถี่ FM92.5 MHz. และ AM 891 KHz. รวมทั้งเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ


1. ประวัติผู้ให้สัมภาษณ์
ชื่อ-สกุล นาย สันติ พรหมศร
วัน-เดือน-ปีเกิด 11 ตุลาคม 2523 อายุ 32 ปี
ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.ที.ไรซิ่ง จำกัด
888/102 หมู่ 9 ซอยยิ่งเจริญ 2ถนนบางพลี-ตำหรุ, ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ, 10540 หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 083-0074825, 02-1747160-2
E-Mail: ,www.strizing.com
ประวัติการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา สาขาอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปีที่สำาเร็จการศึกษา 2542
ผ่านการฝึกอบรมได้แก่ โครงการ K SME Care 2552 ธนาคารกสิกรไทย
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC Cefe 2555)กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ประสบการณ์ทำงาน
บริษัท ซี ซี คอมพิวเตอร์ซีสเต็ม จำกัด และบริษัท เอสเอ็มที คอมแอนด์เน็ตเวอร์ค จำกัด
ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายช่างฝึกหัด
ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 ถึง พ.ศ. 2542 มีร้าน เวอร์ค คอมพิวเตอร์ ขายสินค้าของตัวเอง
บริษัท พี เอช เคมิคอล จำกัด
ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายขายและการตลาด
ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2543
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.พี.เอส.เทรดดิ้งเคมม์
ตำแหน่ง หุ้นส่วนกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการฝ่ายขาย
ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2544
บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผลิต
ตั้งแต่ ก.พ พ.ศ. 2544 ถึง ก.ค พ.ศ. 2544จุดเริ่มต้นในการทำธุรกิจ
หลังจากจบการศึกษาปวชเมื่อปี 42 ที่จังหวัอุบลราชธานีและร้านเวอร์ค คอมพิวเตอร์ ที่ต้องปิดลงเพราะไม่มีเงินขยายการลงทุนจึงต้องเข้ามาทำงานหาเงินเพื่อช่วยเหลือแม่ที่ต้องผ่อนชำระหนี้สินจำนวน1ล้านกว่าๆแต่ก็ไม่พอที่จะทำให้สามารถชำระหมดได้ภายในเร็ววันจึงมาสมัครทำงานกับ บริษัท พี เอช เคมิคอล จำกัด มุ่งหมั่นทำงานมากจึงเป็นไว้ใจของเจ้าของและผู้จัดการ
จากนั้นไม่นานก็ได้แสวงหาความรู้เพิ่มเติมประกอบด้วยความต้องการที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเองที่สามารถขายแล้วลูกค้าต้องกลับมาซื้ออีก หลังจากที่มุ่งมั่นทำงานก็ได้รู้จักกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตของบริษัทที่ทำอยู่จึงถูกชักชวนให้มาร่วมทำธุรกิจห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.พี.เอส.เทรดดิ้งเคมม์
แต่ปรากฏว่าสูตรสินค้าที่ผลิตไม่คงที่ทำให้สินค้าไม่ได้มาตราฐานและด้วยปัญหาเรื่องการบริหารจึงได้ขอลาออกจากการร่วมทำธุรกิจในครั้งนั้น
จากนั้นได้ไปสมัครงานที่บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด และด้วยความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้งานเก็บออมเงินลงทุนจำนวนหนึ่งเพื่อที่จะกลับมาทำบริษัทของตัวเองอีกครั้งจึงทำให้ต้องลาออกอีกครั้งซึ่งอยู่ที่นี่ได้แค่ 6เดือนและมีหนี้สินรออยู่แต่ก็ไม่หวั่นต่ออุปสรรคใดๆครั้งนี้ขอทำแบบสุดตัวเต็มที่บอกตัวเองไว้.

2 จุดเด่นผลิตภัณฑ์ของบริษัท
2.1 เรามีสูตรการผลิตที่เป็นต้นตำรับจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าในเมืองไทย
2.2 มีการต่อยอดความคิดโดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
2.3 ราคาประหยัดกว่าการใช้สินค้าจากบริษัทต่างชาติช่วยให้ลูกค้าลดต้นทุนการผลิตได้
2.4 การผลิตที่ได้รับรองมาตราสากล ISO 9001:2008 ,14001/18001

3 ปัญหาและอุปสรรคในการทำธุรกิจ / การแก้ไขปัญหาต่างๆ
3.1 การบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์
การแก้ไข: กำลังจัดฝึกอบรมภายในเพื่อการทำงานที่เป็นทีม เทคนิคการสอนงาน
3.2 การบริหารด้านการตลาดที่ไม่สามารถขยายตลาดได้ตามเป้า
การแก้ไข:อยู่ระหว่างการฝึกอบรมการสร้างทีมขายและบริการลูกค้าให้เข้าใจในบทบาทและหน้าที่


4 การแข่งขันทางการตลาดสำหรับธุรกิจประเภทนี้
อยู่ในระดับปานกลาง แต่มีโอกาสเติบโตได้เนื่องจากเป็นบริษัทต่างชาติ 80%ที่ครองส่วนแบ่งการตลาดอยู่ มูลค่าตลาดโดยรวมประมาณ 25,000 ล้านบาทต่อปี
เรามีส่วนแบ่งอยู่ที่ 24 ล้านบาท ทำให้ยังมีโอกาสขยายได้อีกค่อนข้างมาก
แต่ต้องเร่งสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักในเครือข่ายอุตสาหกรรมโดยเร็ว

5 -เข้าร่วมอบรมโครงการ NEC ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้อย่างไร
-ความรู้สึกแรกก่อนเข้าอบรมเป็นอย่างไร / เพราะอะไรถึงตัดสินใจเข้าอบรมกับ โครงการNEC

ปี 2554 ได้มีโอกาสไปสัมมนาเรื่อง AEC ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดร่วมกับกรมส่งเสริมก็มีนักธุรกิจมาจากทั่วประเทศและได้มีกิจกรรมกลุ่มเพื่อเขียนแผนธุรกิจ
แต่ผมเองไม่มีความรู้เลยจึงได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้ากรมท่านบอกว่ามีการจัดอบรม NEC ทุกปีสอนเรื่องการคิดทำธุรกิจอย่างเป็นระบบทำให้ผมตื่นเต้นสนใจมากที่มาเรียนเพื่อนำกลับไปปรับปรุงกิจการให้ก้าวไปสู่ช่วงทศวรรษที่ 2 อย่างเจริญมั่นคงต่อไป

6 สิ่งที่ได้รับจากการอบรมโครงการ NEC / สามารถนำไปใช้ในธุรกิจจริงได้อย่างไร , เช่นเรื่องการทำการตลาด , ปัญหาอุปสรรค , การแก้ปัญหา เป็นต้น
-ด้านบริหารจัดการองค์กร ส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบว่าเราควรมีการแผนก่อนดำเนินงานและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในองค์ ยกเลิกทำงานแบบเถ้าแก่สั่งลุย
ถ้าไม่สั่งก็ไม่ทำ
-ปรับปรุงระบบงาน ฝ่ายขายและการตลาด ผลิต จัดส่ง บัญชีการเงิน ให้มีผู้รับผิดชอบเพื่อแบ่งเบาช่วยเหลืองานและเป็นตัวแทนบริหารให้ขอบเขตหน้าที่และอำนาจการตัดสินใจแก่พนักงานซึ่งเป็นแผนกหลักๆที่ต้องมีการดำเนินการปรับปรุงในปี 2555

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
สันติ พรหมศร


**เราชาวเอสทีไรซิ่งจะมุ่งสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศเป็นที่หนึ่งเพื่อความภาคภูมิใจของคนไทย**

Work and Education:

  • strizing · Chief Executive Officer · Aug 2001 to present · STRIZING CO.,LTD 888/102 MOO 19 SOI.YINGCHARONE 2 .BANGPLEE-TUMRU RD.,BANGPLEEYAI.BANGPLEE, 10500
  • Thai Parkerizing Co.,Ltd. · เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต · Feb 2001 to Aug 2001
  • CPS TRADINGCAM · Sales manager /หุ้นส่วน · Jun 2000 to Dec 2000
  • PH CHEMICAL LTD · เจ้าหน้าที่ฝ่ายขนส่ง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย · May 1999 to May 2000
  • C.C.COMPUTER SYSTEM CO.,LTD 254/75 ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 · ช่างเทคนิคฝึกงาน · Jan 1996 to Mar 1999 · - SMT COMPUTER ช่างเทคนิคฝึกงาน - WORK COMPUTER เจ้าของร้านประกอบคอมพิวเตอร์
  • วิทยาลัยเทคนิคอุบลราช · Class of 1999
  • โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.