Maetang Elephant Camp 1
Maetang Elephant Camp 2
Maetang Elephant Camp 3
Maetang Elephant Camp 4
Maetang Elephant Camp 5
Maetang Elephant Camp 6
Maetang Elephant Camp 7
Maetang Elephant Camp 8
Maetang Elephant Camp 9
Maetang Elephant Camp 10
Maetang Elephant Camp 11
Maetang Elephant Camp 12
Maetang Elephant Camp 13
Maetang Elephant Camp 14
Maetang Elephant Camp 15

Maetang Elephant Camp

Maetang Elephant Camp ปางช้างแม่แตง แม่ต๋ามาน, Maetang大象陣營, 마탕 코끼리 캠프, メタン象キャンプ, Сейм-лагере Maetang

Map-pin-grey Chiang Mai, Thailand
FAVORITE
Icon_like2

About Activity


Summary

Summary:
The MaeTaeng Elephant Park & Free elephant clinic
has been pivotal in the care and welfare of all the elephants in the MaeTaeng area. In the past when one of the herd falls ill the park relied soley on the Government Elephant hospital in Lampang. This is a 3hr journey by truck which can lead to more stress to the elephant. The veterinary team from Lampang Elephant Hospital works closely with MaeTaeng Elephant Parks veterinary team as well as veterinary students from the university’s. The elephant park is constantly changing and discovering different and unique ways to better increase the care and welfare and long term sustainability for the Asian Elephant in Thailand.

The protection of Asian elephants by attracting the elephants away from
illegal logging by providing alternative work including elephant riding.
Providing food and vitamins to supplement their normal diet. Providing
medical care for sick or injured elephants in our new elephant clinic. Providing a safe environment for the birth and after care of infants
In meeting their needs, everything we do must be of the highest quality. We
must constantly strive to reduce our costs in order to maintain reasonable
prices. Customers’ orders must be serviced promptly and accurately. Our
suppliers and distributors must have an opportunity to make a fair profit


Schedule:
-Start the trip at the appointment point.
-Arrival At Maetang Elephant Camp.
-Get You Back To The Meeting Point.
-The total trip time is about 4 hours.

Availability:
Everyday (Half day)

Meeting Point:
Hotel Or Meeting Point Around The City

Price Includes:
Private Transportation

Price Doesn't Include:
Expend, Food & Drink, Ticket, Fee


BOOKING

Price
: US$55 / Person
Place
: Chiang Mai, Thailand
Duration
: 4 hours

Ask to Salingkhan

About LocalHost

► About Me
-I work as local tour guide at my own company Inspire Nung Tour And Transport is a Tour and Transport service based corporate in Chiang Mai. We have more than 50 programs of the tour from Chiang Mai, Chiang Rai, Lamphun, Lampang, Mae Hong Son, and around north of Thailand as your customized.

PS. All The Price Show Are Cost Per Trip, Not Per Person. (Maximum 1-4 Persons. Additional Cost 20% Fee Charge Per Person)

► My Hobbies
- My city has a distinctive culture, full of art and true eastern life. Our culture is very famous as the city of creative arts and folk art of UNESCO, which was announced on October 31, 2017. We have 1,314 temples and are 6,250 monks in Chiang Mai. We have natural attractions and wildlife, including many interesting attractions. An local culture is another interesting thing, we have a number of tourist attractions and a lot of handicrafts place. Another name must be foods that are spectacular.

► My best travel experience
-My great trip is calm. I do not like sharing tours because everything is busy and not private. So I designed my tour private that all visitors can absorb the beauty of sight and mind. I do not like talking much LOL. I know that most every tourist is studied the places that they are interested in before coming. Some people believe more books than the tour guide LOL. So I like to give you the basics and let you meet with your own eyes.

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.